Sanace střešních plášťů

Asi znáte tu klasifikaci plochých střech, do níž pronikl černý humor – ploché střechy se podle ní dělí na střechy, které tečou hned, a na ty, které tečou posléze. Dnes ovšem není pro tuto nadsázku opodstatnění. Poučenější, ne-li odborné veřejnosti je toto klišé již poněkud proti mysli.

» Celý článek

Střešní hydroizolační fólie ALKORPLAN a jejich použití

Součástí sortimentu společnosti DEKTRADE a.s., která na českém trhu působí již více než 10 let, jsou hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) ALKORPLAN vyráběné v mezinárodním koncernu SOLVAY. Dodávány jsou fólie pro čtyři oblasti použití: hydroizolace střech, hydroizolace spodní stavby, hydroizolace bazénů a speciální hydroizolace. Tyto čtyři skupiny hydroizolací obsahují typy fólie, lišící se předepsaným způsobem zabudování, povrchovou úpravou, barvou, vložkou, nebo specifickou vlastností.

» Celý článek

Rozdělení plochých střech

Podle počtu plášťů můžeme rozdělit ploché střechy na jednoplášťové a dvouplášťové.

Existují i střechy víceplášťové, využívány jsou však minimálně.

» Celý článek

Výztužné vložky v hydroizolačních materiálech

Od materiálů používaných pro hydroizolace – především asfaltových pásů jako nejrozšířenějšího hydroizolačního výrobku – je vyžadována dlouhá životnost a spolehlivost. Měla by v zásadě odpovídat životnosti celé stavby, v případě spodní stavby tedy asi sto let. Vysvětleme příčiny potřeby vyztužování hydroizolačních materiálů.

» Celý článek

Asfaltové pásy – vývoj se nezastavil

Asfaltové pásy stále patří v oblasti hydroizolací plochých střech k nejpoužívanějším, především pro vysokou spolehlivost a nízké náklady. I na tomto poli se však neustále zvyšuje kvalita materiálů. Záleží jen na osvícenosti investorů, projektantů či dodavatelů, zda sáhnou po „alternativních“ levných náhražkách, či důvěřují specializovaným firmám a investují více do kvality.

» Celý článek

Detekce a odstraňování montážních závad tepelné izolace střech

Tepelná izolace plochých i šikmých střech je jednou z problematických částí budovy. Proto je potřeba věnovat dostatečnou pozornost návrhu skladby střešního pláště a při realizaci pak dostatečné kontrole. Největší problémy nastávají, stejně jako kdekoliv jinde, pokud není od začátku jednoznačný smluvní stav zúčastněných a pokud není přesně stanovena nejen kvalita provedené práce a použitý materiál, ale i celkový efekt a způsob kontroly dohodnutých parametrů výsledného díla.
» Celý článek

Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí. Na celkové energetické bilanci stavby se ve velké míře podílejí i konstrukce šikmých a plochých střech. Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelněizolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

» Celý článek

Mechanické kotvení plochých střech

V současné době, kdy stále vzrůstají normové požadavky na tepelný odpor střešních konstrukcí, se paralelně setkáváme s požadavkem na technické řešení kotvení těchto izolantů. V případě, že jsou instalovány spádové klíny, není výjimkou, že v nejvyšších místech dosahuje tl. tepelné izolace 40 cm i více. Často se také můžeme setkat s již zateplenou střechou např. 5 až 8 cm, kterou je nutné dodatečně zateplit.

» Celý článek