Revize norem

Centrum technické normalizace DEK a.s. ve spoluprávi s Doc.Ing. Zdeňkem Kutnarem,CSc. provádí revize norem:
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení,
ČSN P 73 0600 (2000) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení,
ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace staveb – Základní ustanovení.
Připravuje se revize ČSN P 73 0610.

Podrobnosti na stránkách www.ctndek.cz.

» Celý článek